På rätt kurs - till ett aktivare båtliv...
 

Kustskepparintyg

Kustskepparintyg/Kustskeppare/Skepparexamen i Stockholm

 

Kustskeppare är en direkt fortsättning på kursen Förarintyg och/ eller Skärgårdsskeppare. Vi förutsätter att du behärskar de avsnitt som ingår i denna kurs.

 

Du kan testa dina förkunskaper på Båtägarskolans hemsida: www.batagarskolan.se/kk-test05.htm

 

Kustskepparkursen ger dig all den kunskap som du behöver för att göra en längre färd utomskärs. I kursen ingår bl a navigering utomskärs och till havs, mörkernavigering och mycket om säkerhet ombord under havsfärder. Har du ett fartyg som är minst 12 x 4 meter är kustskepparintyget ett krav.

Efter avslutad kurs kan du examineras för kustskepparintyg. Provavgiften om 500 kronor erläggs i samband med provtillfället.

 

OBS! Förarintyg (minst en månad gammalt) samt intyg om genomfört dagpraktikpass för förarintyg är ett förkunskapskrav för att få ta ett Kustskepparintyg. Man måste fylla minst 15 år under det kalenderår som man examineras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Made with CMSE. Webbutveckling av Cloud Connected
Copyright © Båtägarskolan 2024
Om cookies / About cookies