På rätt kurs - till ett aktivare båtliv...
 

Förarintyg

Förarintyg/Skärgårdsskeppare/Förarbevis/Båtkörkort i Stockholm.

Har du ett Förarintyg utfärdat senast 2022-04-30 är du berättigad att ansöka om körkort för vattenskoter utan att avlägga nytt prov.

 

Här lär du dig det du behöver veta för att säkert framföra en båt inomskärs i dagsljus, vi kallar detta för Skärgårdsskeppare.

 

Stor eller liten båt - för en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna hantera båten. Här lär du dig navigeringens grunder, de vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning, båthantering mm.

 

Utbildningen leder till Förarintyg. Efter avslutad kurs ges du möjlighet att skriva upp för en auktoriserad förhörsförrättare från NFB. Provagiften betalas vid provtillfället och kostar 450 kronor. Godkänt provresultat ger dig stämpel i inygsboken som är en värdehandling och styrker din kompetens. Du måste fylla minst 12 år under aktuellt kalenderår för att få examineras.

 

Kursinnehåll:

 

Sjökortet                                                                              Latitud och longitud

Positionsbestämning                                                              Sjökortssymboler och utmärkning

 

Farledsutmärkning                                                                 Symboler och förkortningar

Fasta och flytande sjömärken                                                  Nautiska publikationer

 

Navigering                                                                            Kompassen och kursuttagning

Hur rättar man en kurs?                                                         Kompasskontroll

Distans, Fart, Tid                                                                   Instrument ombord

 

Lägesbestämning inomskärs                                                    Sjövägsregler

Fartygsljus, signalfigurer och ljudsignaler                                  Nödsignaler

 

Sjömanskap                                                                           Propellereffekt                

Förtöjning                                                                              Mörkernavigering

 

Säkerhet på sjön                                                                    Sjöväder

Miljö och skärgård                                                                  Sjukvård ombord

  
Made with CMSE. Webbutveckling av Cloud Connected
Copyright © Båtägarskolan 2024
Om cookies / About cookies